HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?

 

İÇİNDEKİLER

HZ. ALİ (A.S) HİLAFETTEN NASIL MAHRUM BIRAKILDI?

"Sakiyfe hadisesi" ve Gerçekler

HZ. ALİ (A.S)'IN TARAFTARI OLAN BAZI SAHABELERİN SAKİFE OLAYINA İTİRAZLARI

HZ. ALİ (A.S)'IN TAVRI

HZ. FATIMA-I ZEHRA (A.S)'IN İTİRAZI

HZ. HASAN BİN ALİ (A.S) NE DEDİ?

HZ. SELMAN'IN İTİRAZI

HZ. EBUZER'İN GÖRÜŞÜ

KARŞI ÇIKANLAR KİMLERDİ

EHL-İ BEYT'İN (A.S) VELAYETİNE DAİR MÜTEVATİR NASSLAR

A- Haşimoğullarını Davet

B- Gadir-i Hum Hadisesi

C- Sakaleyn Hadisi

D- "El- Hulefâ-u Ba'di İsna Aşer" Hadisi

Konuyla İlgili Rivayet ve Hadislerin, Geçtiği, Kaynaklar