101- KÂRIA SURESİ

 

Mekkîdir, on bir âyettir.

(Şiddetli gürültüyle gelip çatan felâket anlamına gelir ve ilk âyette geçer.)

 

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

 

1- O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket.

 

2- Nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri kopacak felâket?

 

3- Ve ne bildirdi sana, nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket?

 

4- O gün, insanlar, kendilerini ateşlere atan, dağılıp uçuşan pervanelere benzerler.

 

5- Ve dağlar, atılmış renkli pamuklara döner.

 

6- Artık kimin ki terâzilerindeki tartısı ağır gelir.

 

7- O, hoşnut, râzı bir geçimdedir.

 

8- Ve fakat kimin ki terâzilerdeki tartısı hafif gelir.

 

9- Onun, ana kucağı gibi sığınacak yeri, ana yurdu, cehennem uçurumudur.

 

10- Ve ne bildirdi sana, nedir cehennem uçurumu?

 

11- O, pek kızgın bir ateştir.