109- KĀFİRŪN SURESİ

Mekkīdir, altı āyettir.

(İnkār etmek anlamına gelen Cahd sūresi de denir. Müşriklerin bir kısmı, Hz. Muham-med (s.a.a)'e, bir yıl sen bizim putlarımıza tap, bir yıl biz senin Tanrına tapalım demişler, bu sūre bu olay üzerine vahyedilmiştir.)

Rahman ve Rahīm Allah Adıyla

1- De ki: Ey kāfirler.

2- Tapmam sizin taptıklarınıza.

3- Ve siz de tapmazsınız benim taptığıma.

4- Ve ne ben taparım sizin taptıklarınıza.

5- Ve ne siz taparsınız benim taptığıma.

6- Size, sizin dīniniz, bana, benim dīnim.