1.Fatiha Süresi

Mekkidir, yedi âyettir. 

Raıman ve Rahim Allahın adiyle

 

1- Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:

2- Rahmandır, Rahîmdir,

3- Din gününün sahibidir.

4- Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.   

5- Bize doğru yolu göster,

6- Nimetlendirdiğin kişilerin yolunu;

7- Gazaba uğramışların da değil, sapıkların da.