89- FECR SURESİ

Mekkîdir, otuz âyettir.

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun ağaran sabaha.[1][1]

2- Ve on geceye.[2][2]

3- Ve çifte ve teke.[3][3]

4- Ve ışırken geceye.[4][4]

5- Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?

6- Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?

7- Direklerle dolu İrem'e.[5][5]

8- Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

9- Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd'a.

10- Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?

11- Öylesine ki azdılar şehirlerde.

12- Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda.

13- Derken Rabbin de onlara bir azap kamçısıdır, yağdırdı.

14- Şüphe yok ki Rabbin kullarının yollarında, pusudadır, onları görüp gözetir.

15- İnsan, öyle bir mahlûktur ki Rabbi, onu sınadı da büyüttü, ve nîmetler verdi mi, Rabbim der, lâyıktım da büyüttün beni.

16- Ve fakat sınadı da rızkını daralttı mı, Rabbim der, alçalttı beni.

17- İş öyle değil, hayır; siz, ne yetîmi ağırlıyorsunuz.

18- Ve ne birbirinizi, yoksulu doyurmaya teşvik ediyorsunuz.

19- Ve mîrâsı, habbesine dek yiyorsunuz.

20- Ve malı, alabildiğine seviyorsunuz.

21- İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hâle geldi mi.

22- Ve Rabbinin emri gelip çattı da melekler, saf-saf oldu mu.

23- Ve o gün cehennem, ortaya çıktı mı, insan, öğüt alır, anlar ama öğütün, anlayışın artık ne faydası var ona?

24- Keşke der, önceden, daha sağken iyilik etseydim.

25- Derken o gün öylesine bir azaplandırır onu ki kimsecikler, o çeşit azâb edemez.

26- Ve öylesine bağlar onu ki kimsecikler, o çeşit bağlayamaz.

27- Ey iyiden-iyiye inanmış, şüpheden kurtulmuş can.

28- Dön Rabbine, ondan râzı olarak ve rızâsını kazanmış bulunarak.

29- Artık katıl kullarımın arasına.

30- Ve gir cennetime.


 
[1][1]) İkrime, Hasen ve saireye göre her günün sabahıdır, ibn-i Abbas'tan da bu rivâyet edilmiştir. Hac ayı olan zilhiccenin sabahıdır da denmiştir.
[2][2]) Zilhiccenin ilk on gecesi. Bu takdîrde sabah, arefe gününün, yahut ayın onuncu günü olan kurban bayramı gününün sabahıdır. On gece, ramazan ayının son on gecesidir denmiştir.
[3][3]) Tek ve çift, bütün yaratıklardır. Çift, çifter çifter yani.. (Devamı, sonnot No:78)
[4][4]) Bütün gecelerdir. Hacıların. Arafat'tan Müzdelife'ye indikleri gecedir, Kadir Gecesidir diyenler olmuştur.
[5][5]) İrem, bir rivâyete göre boy adıdır. Âd'ın atasının adıdır diyenler... (Devamı, sonnot No:79)