90- BELED SURESİ

Mekkîdir, yirmi âyettir.

(Şehir anlamına gelen bu kelime ilk âyette geçtiği için sûreye bu isim verilmiştir. Yirmi âyettir, Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun bu şehre.

2- Ki sen oturmadasın bu şehirde. [1][1]

3- Ve babaya ve oğula.[2][2]

4- Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık.

5- Hiçbir kimsenin, ona gücü yetmez mi sanır?

6- Ben, birçok mal helâk ettim der.

7- Hiçbir kimse, onu görmez mi sanır?

8- Onun için halketmedik mi iki göz.

9- Ve bir dille iki dudak?

10- Ve ona iki sarp yol gösterdik.

11- Derken dayanmadı o yokuşa.

12- Ve bilir misin, yokuş nedir?

13- Bir kul azat etmek.

14- Yahut açlık, kıtlık gününde doyurmak.

15- Yakınlığı olan bir yetîmi.

16- Yahut yerlere döşenmiş bir yoksulu.

17- Sonra da inananlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı tavsiye edenlerden olmak.

18- Onlardır işte sağ taraf ehli.

19- Delillerimize kâfir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

20- Onlaradır kapıları, üstlerine ör-tülmüş ateş.

 


 
[1][1]) Şehirden maksat Mekke'dir.
[2][2]) Baba Âdem Peygamberdir, oğul da soyu sopu. Soy soptan maksat, soyundan gelen peygamberlerdir diyenler de vardır. Her oğul ve babadır, Âdem Peygamberle Hz. Muhammed (s.a.a)'dir diyenler de bulunmuştur.