93- DUHA SURESİ

Mekkîdir, on bir âyettir.

(Kuşluk anlamına gelen bu kelime, ilk âyette geçtiği için sûreye bu isim verilmiştir. İnb-i Abbas'a göre... (Devamı, sonnot No:80)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun kuşluğa.

2- Ve geceye, karanlığı basınca.

3- Rabbin, seni ne terketti, ne de darıldı sana.

4- Ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana.

5- Ve elbette yakında Rabbin, öyle şeyler verecek ki sana, sonucu râzı olacaksın.389

6- Seni bir yetîm olarak bulup da yer-yurt vermedi mi sana?390

7- Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana?391

8- Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?

9- Artık sen de yetîmi horlama.

10- Ve bir şey dileyeni boş çevirme, azarlama.

11- Ve Rabbinin nîmetini an, söyle.