94- İNŞİRÂH SURESİ[1][2][3][4]

Mekkîdir, sekiz âyettir.

(Elemneşrah sûresi de derler. Açılmak, genişlemek anlamına gelen bu söz, ilk âyette geçtiği için sûreye bu isim verilmiştir. Sekiz âyettir, Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Ve senin yükünü kaldırıp attık.

3- Öylesine yük ki çökertmişti belini.

4- Ve adını yücelttik.

5- Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

6- Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

7- Artık sen de ibâdeti bitirince yorul.

8- Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul.

 


 
[1][1]) Maksat şefaattir. Hz. Ali'nin oğlu Muhammed-ibn-il-Hanefiyye'nin, ey Iraklılar, Allah kitabında en ziyade... (Devamı, sonnot No:82)
[2][2]) Hz. Muhammed (s.a.a)'in babası Abdullah, kendileri dört yaşındayken vefat etmişti.
[3][3]) Hz. Muhammed (s.a.a)'in, çocukken Mekke vâdilerinde yol... (Devamı, sonnot No:83)
[4][4]) Bu surenin açıklamaları 84. sonnottadır.